ערכה של תפילה בציבור שיעור הרב שרקי על ספר המבי”ט #14