ĮSIGYKITE „BRIT ŠALOM“ KNYGĄ

Brit Olam – Pasaulinis nojiečių centras

Brit Olam organizacija (Pasaulinis nojiečių centras) buvo įkurta siekiant prisidėti prie istorinio proceso. Brit Olam pasaulio mastu skleidžia visai žmonijai skirtas judėjiškas vertybes (nojiečių priesakus), taip pat stiprina žydišką savimonę Izraelyje.

Istorijos eigoje žydų tauta buvo dvasinis katalizatorius, savo gyvu pavyzdžiu propagavęs aukštas žmogiškas vertybes. Šis pašaukimas, prasidėjęs nuo pažado Abraomui kad „visos pasaulio šeimos bus palaimintos per tave”, šiandien reiškiasi grįžimu į Cioną ir Izraelio valstybės atkūrimu.

Rabis David Lau laimina nojiečius ir Brit Olam – anglų k.

Bnei Noah is a group of non-Jews who faithfully observe the Seven Laws of Noah that G-d has commanded them according to teachings of Judaism that is Jewish religious tradition. Those who adopted a public declaration of Bnei Noah they could assume some of Jewish commandments as а custom.

SEPTYNI NOJAUS PRIESAKAI

Negarbinti stabų

Priesakas išvestas iš eilutės „Kiekvienas aukojantis dievaičiams, o ne Viešpačiui, turi būti sunaikintas” (Išėjimo 22:20, )

Nekeiksi D-vo

Seka iš eilutės „Kiekvienas keikiantis D-vą, turi būti baudžiamas už savo nuodėmę”. (Levitų 24:15)

Nežudysi

„Kas lieja žmogaus kraują, to kraujas bus liejamas žmonių” (Pradžios 9:6).

Neištvirkausi

Priesakas neištvirkauti išvestas iš eilutės „Nes visas tas bjaurastis išdarinėjo žmonės tos žemės, kurie joje gyveno iki jūsų” (Levitų 18:27)

Nevogsi

Priesakas nevogti išvestas iš istorijos apie Juozapą: “Temiršta tas, pas kurį iš savo tarnų tą taurę rasi” (Pradžios 44:9).

Nevalgyti mėsos, išplėštos iš gyvo padaro

Nevalgyti mėsos, išplėštos iš dar gyvo padaro, išvestas iš eilutės “Tik nevalgykite gyvos mėsos, kurioje kraujas pasilikęs” (Pradžios 9:4)

Priesakas įkurti teismus

Priesakas įkurti teismus išvestas iš istorijos apie Šechemą ir Diną (Pradžios 34:26)

Pagilinkite savo ryšį su Dievu!

Ir Dievas tarė Nojui bei jo sūnums:

“Štai, sudarau sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuoniais…”
[Pradžios 9 skyrius, 8-9 eilutės]

Preliminari pasiskelbimo nojiečių deklaracija

WhatsApp, Noachide World Center

Join Bnei Noah Chat by Rabbi Chaim Goldberg