SİPARİŞ VER

Brit Olam kuruluşu (“Dünya Noahid Merkezi” Noahide World Center), bu tarihsel sürece katılma arzusuyla kurulmuştur.
Brit Olam kendini Yahudiliğin evrensel değerlerini (Noahid ilkelerini) tüm dünyaya yaymaya ve İsrael Devleti içinde hakiki Yahudi zihniyetini ve düşüncesini yoğunlaştırmaya adamıştır.

Tarih boyunca Yahudi ulusu, ulusal ve dini yaşam tarzıyla evrensel değerleri teşvik eden manevi bir katalizör olmuştur. Avraam’a verilen “Yeryüzünün tüm aileleri senin sayende mübarek kılınacaklar” mesajıyla başlayan bu kader, bugün Siyon’a ve İsrael Devleti’ne dönüşle hayat bulmaktadır.

Ben Noah, Tanrı’nın kendilerine emrettiği Noah’ın Yedi Yasasını, Yahudi dini geleneği olan Yahudiliğin öğretilerine göre sadakatle uygulayan Yahudi olmayan bir gruptur. Ben Noah’ın halka açık bir bildirisini kabul edenler, bazı Yahudi emirlerini gelenek olarak kabul edebilirler.

NOAH’IN YEDİ YASASI

Putlara tapmamak

Putlara tapmama yasası, “[Başka] tanrılara kurban kesen, ölüme mahkum edilecektir” (Şemot / Çıkış 22:19) ayetinden çıkarılır.

Tanrı’ya lanet etmemek

Cinayet işlememek

Cinayet işlememek, “İnsan kanı döken kişinin kanı, [yine] insan tarafından dökülecektir…” (Bereşit / Yaratılış 9:6) ayetinden çıkarılır.
 

Cinsel ahlaksızlık yapmamak

Cinsel ahlaksızlık yapmamak, “zira Ülke’nin sizden önceki insanları tüm bu iğrençlikleri yaptılar ve Ülke murdar oldu.” (Vayikra / Levililer 18:27) ayetinden çıkarılır.

Hırsızlık yapmamak

Hırsızlık yapmamak, Yosef’in hikayesinden çıkarılır: “Eğer [aradığınız şey] kullarınızdan birinin yanında bulunursa, [o kişi] ölsün!” (Bereşit / Yaratılış 44:9).

Canlı bir hayvanın bir uzvunu yememek

Canlı bir hayvanın bir uzvunu yememek, “Yalnızca içinde can damarı bulunan hiçbir eti yememelisin” (Bereşit / Yaratılış 9:4) ayetinden çıkarılır.

Hukuk mahkemeleri kurma emri

Hukuk mahkemeleri kurma emri Şehem ve Dina hikayesinden çıkarılır (Bereşit / Yaratılış 34:26)

Tanrı ile ilişkinizi derinleştirin!

Tanrı, Noah’a ve onunla birlikte oğullarına [şunları] söyledi:

“Ben de İşte Bizzat sizinle ve sizden sonraki kuşaklarınızla bir antlaşma yapıyorum.” [Yaratılış 9: 8-9]

Noahid İlk Özbeyanı

Noahid’in Deklarasyonu

WhatsApp, Dünya Noahid Merkezi

Join Bnei Noah Chat by Rabbi Chaim Goldberg