ब्रित शालोमची आपली प्रत ऑर्डर करा

ब्रित ओलाम – नोआखाइड वर्ल्ड सेंटर

या ऐतिहासिक प्रक्रियेत भाग घेण्याच्या इच्छेमुळे ब्रित ओलाम संस्था (नोआखाइड वर्ल्ड सेंटर) स्थापन झाली. ब्रित ओलाम संपूर्ण जगात यहूदी धर्माची वैश्विक मूल्ये (नोआखाइड तत्त्वे) पसरवण्यासाठी आणि इस्रायल राज्यात एक अस्सल यहुदी मानसिकता आणि विचार तीव्र करण्यासाठी समर्पित आहे.

संपूर्ण इतिहासात, यहुदी राष्ट्र एक आध्यात्मिक उत्प्रेरक राहिले आहे, जे त्याच्या राष्ट्रीय आणि धार्मिक जीवनशैलीद्वारे सार्वत्रिक मूल्यांना प्रोत्साहन देत असत. ही नियती ज्याची सुरुवात “पृथ्वीवरील सर्व कुटुंबे तुमच्याद्वारे आशीर्वादित होतील” या अब्राहमला मिळालेल्या संदेशापासून झाली, आज ज़ायन आणि इस्रायल राज्यात परत येण्याद्वारे जिवंत होत आहे.

बेनेइ नोआख हा गैर-यहुदींचा एक गट आहे, जो नोआखच्या सात नियमांचे विश्वासाने पालन करतो, जे देवाने त्यांना यहुदी धर्माच्या शिकवणीनुसार आज्ञा दिली आहे, जी यहुदी धार्मिक परंपरा आहे. ज्यांनी बेनेइ नोआखची सार्वजनिक घोषणा स्वीकारली, ते काही यहुदी आज्ञा (मिचवोत) परंपरा म्हणून स्वीकारू शकतात.

नोआखचे सात नियम/ कायदे

मूर्तीची पूजा न करणे

मूर्तीची उपासना न करणे हे पवित्र तोराह मधील या श्लोकावरून आले आहे “जो कोणी परमेश्वराशिवाय दुसऱ्या देवाला बली देतो, त्याला नष्ट केले पाहिजे” (तोराह – शमोट २२:१९, किंवा निर्गम २२:२०).

देवाला शिव्या शाप न देणे

देवाला शिव्या शाप देऊ नये हे या श्लोकावरून आले आहे “जो कोणी त्यांच्या देवाला शाप देतो त्याला जबाबदार धरले जाईल; जो कोणी परमेश्वराच्या नावाची निंदा करतो त्याला ठार मारले जावे” (तोराह – वाइकरा २४:१५-१६, किंवा लेव्हीटीकस २४:१५-१६)

खून न करणे

“जर कोणी मानवी रक्त सांडले, तर त्या व्यक्तीचे रक्तही सांडले जाईल…” (बेरेशित ९:६, किंवा उत्पत्ति ९:६).

लैंगिक अनैतिक कृत्य न करणे

लैंगिक अनैतिक कृत्य करू नये हे तोराह मधील या श्लोकावरून आले आहे “कारण असे घृणास्पद कृत्य तुमच्या आधी या भूमीत राहणाऱ्या लोकांनी केली होती” (वैकरा १८:२७, किंवा लेवी १ Lev १८:२७).

चोरी न करणे

चोरी न करणे हे जोसेफच्या कथेतून आल आहे: “जर तुम्हाला तो प्याला आपल्या सेवकांपैकी एखाद्याकडे सापडला, तर तो मेला पाहिजे” (बेरिशित ४४:९, किंवा उत्पत्ति ४४:९).

जिवंत प्राण्यापासून कापलेले मांस खाऊ नये

जिवंत प्राण्यापासून कापलेले मांस खाऊ नये हे तोराह मधील या श्लोकापासून आले आहे “तुम्ही कधीही असे मांस खाऊ नये ज्यावर अजूनही त्याचे जीवनरक्त असेल” (बेरेशित ९:४, किंवा उत्पत्ति ९:४).

न्यायालये स्थापन करण्याची आज्ञा

न्यायालय स्थापन करण्याची आज्ञा शहेम आणि दीनाच्या कथेतून आली आहे (बेरेशित ३४:२६ किंवा उत्पत्ति ३४:२६).

देवासोबतचे तुमचे नाते दृढ करा!

आणि देव नोआखला आणि त्याच्याबरोबरच्या त्याच्या मुलांना म्हणाला,

“आणि मी, बघ मी तुझ्याशी माझा करार स्थापन करत आहे आणि

तुझ्या नंतर तुझ्या बीजासोबत… “[उत्पत्ति अध्याय ८ श्लोक ८ आणि ९]

प्रारंभिक नोआखाइड स्वयं-घोषणा

व्हॉट्सअ‍ॅप, नोआखाइड वर्ल्ड सेंटर
रब्बी खाईम गोल्डबर्गच्या बेनेइ नोआख चॅटमध्ये सामील व्हा