Ebooks for download and Paper Books to purchase in a different languages

Knihy v češtině

Brit šalom, Noachidská PŘIKÁZÁNÍ pro běžný život. Rabi Uri Šerki

Překlad: Necach ben Noach, (Vítězslav Cibulka)
Bejt Avraham, Třinec
pracovní překlad
Jeruzalém – Izrael
5782 – 2021

Součástí židovské tradice, jak je vyučována v židovských učebnách, je též ucelená oblast zvaná „noachidské právo“, která se mezi Moudrými Izraele předává z pokolení na pokolení. Studium této oblasti až donedávna nenacházelo příliš velké uplatnění mezi běžnými lidmi, nicméně v posledních několika pokoleních vzrostl velmi výrazně především ze strany lidí z národů upřímný zájem o tuto ojedinělou oblast noachidského práva, а to obzvláště v tom, jak mohou jednotlivé halachot neboli toraická přikázání zachovávat v běžném životě. Z tohoto důvodu jsem tedy považoval za nezbytné, abych sepsal tuto sbírku halachot а skrze ni se těmto zájemcům dostalo vedení а mohli tak mít vždy po ruce zkrácený, ale přesto užitečný „Šulchan aruch“ (doslova „Prostřený stůl“, sbírka práva), který se zaměřuje obzvláště na ty zákony, jež se týkají zejména jedinců, kteří se považují za „potomky Noeho“ neboli noachidy.
Tato sbírka nazvaná „Brit šalom“ neboli „Smlouva míru“ je tedy příručkou určenou pro každodenní běžný život noachidů а byla zamýšlena jako doplněk k již vydané modlitební knize pro noachidy s názvem „Brit olam“ neboli „Věčná smlouva“, která se zaměřovala na duchovní život noachidů.[1] „A uzavřu s nimi smlouvu míru, jež jim bude smlouvou navěky, …“ (Ezechiel 37:26, Sidon)

Tištěnou verzi objednávejte zde.

Pokud se stahování nespustí automaticky, kontaktujte nás.

Brit Olam – Noahide World Center