BRIET OLAM, GEBEDENBOEK VOOR DE NOACHIET, PDF

Wij hebben dit gebedenboek de naam “Briet Olam” (“Eeuwigdurend Verbond”) gegeven in overeenstemming met de beschrijving die de Tora geeft van het grote verbond tussen de Schepper van de Wereld en de mensheid, die luidt: “En de regenboog zal te zien zijn in de wolken, en Ik zal ernaar kijken, zodat Ik zal denken aan Mijn eeuwigdurend verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees die op aarde zijn.” (Genesis, 9:16)